Số tài khoản Ngân hàng

Số tài khoản:  911000031354

Ngân hàng VCB, Chi nhánh Gò Vấp

Nguyễn Tường Duy