Hôm này có bạn hỏi SEO bài viết, tìm mãi ko thấy bài, nên hôm nay post lại anh em tham khảo.
Bài viết là kinh nghiệm thực chiến và tham khảo anh em trong công đồng Social. Đây là những mẫu chốt của một bài viết trên website/blog.
Ngoại trừ các yếu tố khác, nếu bạn viết bài viết chuẩn SEO sẽ giúp người dung tìm thấy bài bài viết của bạn nhanh chóng hơn.

Cập nhật nội dung:

1 Tiêu đề bài viết

– Phải là H1 từ 55-60 ký tự
– Tiêu đề bài chính
– Tiêu đề bài phụ
– Tiêu đề phải có số (update google 3/2019)

2 Đoạn dẫn nhập (Sapo)

3 Bố trí từ khóa trong bài

– Từ khóa chính
– Từ khóa phụ: Tiền tố, hậu tố

4 Tiêu đề H2-H3-H4

5 Hình ảnh

– Tối thiểu 3 hình (có ghi chú và Atl)
– Hình nhẹ, mới… (dưới 100kb https://tinypng.com/)

6 Đoạn văn trong bài (ngắn)

7 Các ý gạch đầu dòng

8 Kẻ bảng

9 In đậm, In nghiêng

10 Robot, Sitemap

11 Chèn Video Youtube

12 Đánh giá sao

13 Thẻ Tag

14 Link Out

15 Neo văn bản

16 Internal Link

17 Khai báo Schema (https://technicalseo.com/tools/schema-markup-generator)

18 Comment

19 Thông tin liên hệ

Những từ khóa (keyword) nào chưa rõ, bạn chịu khó hỏi ông google nhé.
Hẹn các bạn ở bài viết khác liên quan đến SEO: như thủ thuật SEO onepage, SEO fanpage, chia sẻ công cụ SEO an toàn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here